Strana Ortodoxă

''Cel căruia i se pare că stă neclintit, să ia seama să nu cadă.''

Categorie: Sfinții Părinți

Articole 762

Sfinții Părinți

„Dacă se află în noi vreo neîncredere şi vreun gând de îndoială, să cercetăm pe întâistătător şi să-l judecăm şi, ca să zic aşa, să-l cercăm, ca nu cumva încredinţându-ne corăbierului ca unui cârmaci şi celui pătimaş ca unuia fără patimi şi mării ca portului, să ne pricinuim un naufragiu sigur. Iar după intrarea în stadionul evlaviei şi al supunerii, să nu mai judecăm pe povăţuitorul cel bun al luptei noastre în nici o privinţă, chiar dacă am vedea în el ca într-un om unele uşoare greşeli. Căci de nu, judecându-l, la nimic nu ne va folosi supunerea” – Sfântul Ioan Scărarul

Sfinții Părinți

Când durerile tulbură sufletul din toate părţile, când suferinţele îl împresoară, când diavolul este acolo îmboldindu-ne să spunem vreun cuvânt amar, atunci trebuie mai cu seamă să ne întărim, să ne încingem platoşa, scutul şi coiful şi celelalte arme şi neîncetat să mulţumim lui Dumnezeu. Atunci vom arunca asupra diavolului săgeţi cumplite, atunci îi provocăm răni de moarte demonului, atunci cununile sunt strălucitoare… „Domnul a dat, Domnul a luat, ceea ce Domnului a plăcut, aceea a făcut, fie numele Domnului binecuvântat în veac!” – Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfinții Părinți

Trufia – temei al pervertirii și abaterii de la calea dreaptă. „Mulți”, spune sfântul Isaac Sirul, „au săvârşit semne, au înviat morţi, s-au ostenit pentru întoarcerea celor rătăciţi, au făcut minuni mari, au adus pe alţii la cunoştinţa de Dum­nezeu, iar după aceea chiar ei, care dăduseră viaţă altora, au căzut în patimi spurcate şi urâcioase, s-au omorât pe sine”. Dorinţa de a vedea semne și minuni este semn al necredinţei. Semnele lui Antihrist vor rămâne străine de smeritul cugetător – Sfântul Ignatie Briancianinov

Sfinții Părinți

„Lucrul de mirare în viaţa duhovnicească este că omul biruieşte atunci când este biruit, în vreme ce biruinţele lumeşti sunt pline de izbânda omului celui vechi. Deşi se arată biruitor, atât în propriii săi ochi, cât şi în cei ai lumii, în realitate este învins… Oamenii de azi au mult egoism şi mândrie şi sunt plini de păcat până în măduva oaselor. Din această pricină şi vrăjmaşul dobândeşte stăpânire asupra lor, încât cei mai mulţi dintre ei se află sub înrâurirea aceluia” – Sfântul Paisie Aghioritul

Sfinții Părinți

„Chiar dacă suntem departe unii de alții, suntem uniți de dragoste; nici moartea nu ne poate despărți. Trupul va muri, totuși, sufletul va trăi și își va aminti de popor. Voi sunteți concetățenii mei, părinții mei, frații mei, copiii mei, mădularele mele, trupul meu, lumina mea, mai plăcută decât lumina zilei. Oare poate raza de soare să mă facă mai fericit decât dragostea voastră? Raza îmi este utilă în viața prezentă, însă dragostea voastră îmi împletește cununa pentru viața viitoare”