Strana Ortodoxă

''Cel căruia i se pare că stă neclintit, să ia seama să nu cadă.''

Lună: decembrie 2019

Articole 38

Sfinții Părinți

”Câți oameni buni, în ochii lumii par a fi răi pentru o slobodă și fără de răutate simplitate? Și câți oameni răi, în ochii lumii par a fi buni pentru vicleana și amăgitoarea fățărnicie? Și iarăși, ce pricinuiesc sila și vicleșugurile oamenilor? Câți tirani împără­țesc, câți nevinovați se chinuiesc? Fățărnicia care părea a fi faptă bună, zavistia care părea râvnă, vicleșugul care părea prieteșug, clevetirea care părea îndreptare…”

Impotriva Ecumenismului

„Pe unul care fățărnicea Ortodoxia, dar se împărtășea de erezie în toate, l-am oprit să fie pomenit de un ortodox în sfintele pomeniri de la dumnezeiasca mistagogie. Căci dacă ar fi apucat măcar la moarte, prin mărturisire, să dobândească Sfintele Taine, ar fi putut ortodoxul să facă pomenire pentru el. Dar fiindcă a murit fiind în comuniune cu erezia, cum este cu putință să fie așezat unul ca acesta în comuniune ortodoxă?” – Sfântul Teodor Studitul