Strana Ortodoxă

''Cel căruia i se pare că stă neclintit, să ia seama să nu cadă.''

Lună: iulie 2022

Articole 13

Impotriva Ecumenismului

Cele dintâi ucideri le va săvârşi Antihrist asupra acuzatorilor săi – Sfinţii Prooroci Enoh şi Ilie. Scăparea unei mici rămăşiţe a credincioşilor va depinde numai de scurtimea domniei lui Antihrist. Absolut nici o putere omenească nu va fi în stare să se ridice împotriva lui Antihrist. Numai Domnul Însuşi, venind a doua oară întru toată slava Sa, îl va înfrânge. Atunci va veni Înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos şi sfârşitul lumii