Strana Ortodoxă

''Cel căruia i se pare că stă neclintit, să ia seama să nu cadă.''

Lună: octombrie 2018

Articole 36

Impotriva Ecumenismului

A rămane în Adevăr în ciuda smintelilor de astăzi este o temelie a nă­dejdii că Dumnezeu ne va milui. Cei ce păcătuiesc din punct de vedere moral continuă să fie mădulare ale Bisericii, chiar grav bolnave fiind. Însă cei eretici nu pot să rămînă mădularele ei. Aceia care nu primesc întregul ade­văr dumnezeiesc, ci doar o parte din el, şi care-l amestecă cu minciuna nu apar­ţin turmei lui Hristos. Tot astfel şi ace­ia care în aparenţă sunt în staul, dar lăuntric se rup de El, de dogmele şi ca­noanele Lui, nu sunt mădulare ale Lui – Arhimandrit Serafim Alexiev

Impotriva Ecumenismului, Sfinții Părinți

Viața ce se duce astăzi uniformizează gândirea; omul nu mai poate simți că Dumnezeu e de față. Mersul de astăzi al vieții, cu iuțeala-i năucitoare, îi constrânge pe oameni. Omul nu-i niciodată singur cu sine, e un anume ritm care i se impune. Totul ți se prescrie dinainte. Ești hrănit, informat, învățat ce-ți lipsește. Chiar și credincioșii sunt atinși: ajung și ei să fie nepăsători, ajung și ei, pe nesimțite, mai aproape de “normă”. Gândirea prestabilită îl împiedică pe om să ajungă la credință, iar pe credincios îl împiedică să-și păstreze credința

Impotriva Ecumenismului, Sfinții Părinți

Compromisul creştin în cugetare, în cuvânt şi negrijă a deschis calea către triumful forţelor absurdului, ale Satanei. Ochii noştri trebuie să fie aţintiţi spre cer, către scopul după care tânjim, nu către problemele şi dezastrele de jos de pe pământ. Învăţătura şi viaţa noastră creştină trebuie să fie de aşa natură încât să ne permită cunoaşterea adevăratului Hristos şi recunoaşterea falsului Hristos. Simpla „corectitudine” din Ortodoxie fără o inimă creştină iubitoare nu va putea rezista Antihristului; dacă îl vom recunoaşte, opunându-i-ne ferm, o vom face mai ales cu inima şi mai puţin cu mintea