Strana Ortodoxă

''Cel căruia i se pare că stă neclintit, să ia seama să nu cadă.''

Categorie: Impotriva Ecumenismului

Articole 559

Impotriva Ecumenismului

Cele dintâi ucideri le va săvârşi Antihrist asupra acuzatorilor săi – Sfinţii Prooroci Enoh şi Ilie. Scăparea unei mici rămăşiţe a credincioşilor va depinde numai de scurtimea domniei lui Antihrist. Absolut nici o putere omenească nu va fi în stare să se ridice împotriva lui Antihrist. Numai Domnul Însuşi, venind a doua oară întru toată slava Sa, îl va înfrânge. Atunci va veni Înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos şi sfârşitul lumii

Impotriva Ecumenismului, Sfinții Părinți

”Tăcerea înţeleptului e mai mare decât limbuţia ta. A ta este îndrăzneala ca neobrăzare, iar ale acestuia sunt nobleţea şi cuvântul concis. Dar dacă se va ivi un prilej de îndrăzneală în cuvânt, îl vei vedea şi pe cel blând luptător şi vei cunoaşte atunci cât de mare e izbânda lui. Vei cunoaşte ce este o maimuţă şi cum rage un leu, atunci când elocinţa ta omenească va fi scuipată fiind aplecată la pământ de conştiinţa ta rea, iar el, cel cu neputinţă de prins, e primit uşor; căci nimic nu e mai convingător decât modul de comportare.” – Sfântul Grigorie de Nazianz