Strana Ortodoxă

''Cel căruia i se pare că stă neclintit, să ia seama să nu cadă.''

Categorie: Impotriva Ecumenismului

Articole 576

Impotriva Ecumenismului

Lecția nădejdii. „Dreptatea poate fi înăbușită, poate fi îngropa­tă, însă numai pentru o vreme. Mai devreme sau mai târziu ea va învia, căci este o putere mare, vie, și nimic în lume nu o poate învinge! Nimic nu-i mai puternic decât dreptatea lui Dumnezeu… Chiar dacă nu ne va fi dat să vedem momentul plin de bucurie al triumfului drep­tății și va plăcea înaintea Domnului să ne cheme din aceas­tă viață înaintea venirii lui, nu e nici un necaz! Noi știm că acest moment este inevitabil și că, dacă nu-l vom vedea aici, pe pământ, o sa-l vedem de dincolo…” – Sfântul Vasile al Kineşmei

Impotriva Ecumenismului

„Câtă vreme Biserica lui Hristos va dăinui, fără a-Și mânji hainele (cf. Apoc. 3: 4), răul din lume n-are nici o putere să se desăvârșească. Dar atunci când nici un drept nu va mai fi pe pământ, când oceanul răului va inunda întreaga lume, atunci va veni sfârșitul lumii; va arde și va dispărea în uitare pentru ca o lume nouă și desăvârșită să se nască și în care dreptatea să locuiască (cf. II Petru 3: 9-12)” – Profeție cutremurătoare extrasă din cartea “Cugetarile unei inimi smerite. Un document din secolul al XV-lea despre viata duhovniceasca“

Impotriva Ecumenismului

Însemnătatea anatemei este de doctorie duhovnicească a Bisericii împotriva unei boli a duhului omenesc, boală care pricinuieşte moarte veşnică. Când cineva se hotărăşte să părăsească învăţătura hulitoare şi să primească învăţătura pe care o ţine Biserica Ortodoxă, el e îndatorat, după rânduielile Bisericii Ortodoxe, să dea anatemei învăţătura mincinoasă pe care o ţinea până atunci şi care îl ţinea în pierzare, înstrăinându-l de Dumnezeu, făcându-l să rămână vrăjmaş lui Dumnezeu, hulitor al Sfântului Duh, părtaş al satanei – Sfântul Ignatie Briancianinov

Impotriva Ecumenismului

Cele dintâi ucideri le va săvârşi Antihrist asupra acuzatorilor săi – Sfinţii Prooroci Enoh şi Ilie. Scăparea unei mici rămăşiţe a credincioşilor va depinde numai de scurtimea domniei lui Antihrist. Absolut nici o putere omenească nu va fi în stare să se ridice împotriva lui Antihrist. Numai Domnul Însuşi, venind a doua oară întru toată slava Sa, îl va înfrânge. Atunci va veni Înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos şi sfârşitul lumii