Strana Ortodoxă

''Cel căruia i se pare că stă neclintit, să ia seama să nu cadă.''

Lună: martie 2023

Articole 9

Impotriva Ecumenismului

Lecția nădejdii. „Dreptatea poate fi înăbușită, poate fi îngropa­tă, însă numai pentru o vreme. Mai devreme sau mai târziu ea va învia, căci este o putere mare, vie, și nimic în lume nu o poate învinge! Nimic nu-i mai puternic decât dreptatea lui Dumnezeu… Chiar dacă nu ne va fi dat să vedem momentul plin de bucurie al triumfului drep­tății și va plăcea înaintea Domnului să ne cheme din aceas­tă viață înaintea venirii lui, nu e nici un necaz! Noi știm că acest moment este inevitabil și că, dacă nu-l vom vedea aici, pe pământ, o sa-l vedem de dincolo…” – Sfântul Vasile al Kineşmei

Sfinții Părinți

„Dacă se află în noi vreo neîncredere şi vreun gând de îndoială, să cercetăm pe întâistătător şi să-l judecăm şi, ca să zic aşa, să-l cercăm, ca nu cumva încredinţându-ne corăbierului ca unui cârmaci şi celui pătimaş ca unuia fără patimi şi mării ca portului, să ne pricinuim un naufragiu sigur. Iar după intrarea în stadionul evlaviei şi al supunerii, să nu mai judecăm pe povăţuitorul cel bun al luptei noastre în nici o privinţă, chiar dacă am vedea în el ca într-un om unele uşoare greşeli. Căci de nu, judecându-l, la nimic nu ne va folosi supunerea” – Sfântul Ioan Scărarul