Strana Ortodoxă

''Cel căruia i se pare că stă neclintit, să ia seama să nu cadă.''

Categorie: Mari duhovnici

Articole 234

Mari duhovnici, Predici

Conștientizarea clară a duhului timpului, a situației noastre duhovnicești, a măsurii posibilităților noastre ne va păzi de căutările greșite, de risipirea zadarnică a forțelor noastre, de în­treprinderile fanteziste și de nevoințele necores­punzătoare stării noastre. Sărac și mizer, acesta este chipul stării noas­tre. ”Oamenii vor fi stricați la minte, pentru că se vor învoi cu minciuna (Pilde 2, 12), necercați în credință, având înfățișarea adevăra­tei credințe, dar tăgăduind puterea ei (II Timotei 3, 8, 5). Chipul evlaviei îl pot oarecum plăsmui vicleniile omenești; dar reface­rea puterii evlaviei aparține Celui care îi îmbracă pe oameni cu putere de Sus (Luca 24, 49).”