Strana Ortodoxă

''Cel căruia i se pare că stă neclintit, să ia seama să nu cadă.''

Categorie: Predici

Articole 447

Mari duhovnici, Predici

Conștientizarea clară a duhului timpului, a situației noastre duhovnicești, a măsurii posibilităților noastre ne va păzi de căutările greșite, de risipirea zadarnică a forțelor noastre, de în­treprinderile fanteziste și de nevoințele necores­punzătoare stării noastre. Sărac și mizer, acesta este chipul stării noas­tre. ”Oamenii vor fi stricați la minte, pentru că se vor învoi cu minciuna (Pilde 2, 12), necercați în credință, având înfățișarea adevăra­tei credințe, dar tăgăduind puterea ei (II Timotei 3, 8, 5). Chipul evlaviei îl pot oarecum plăsmui vicleniile omenești; dar reface­rea puterii evlaviei aparține Celui care îi îmbracă pe oameni cu putere de Sus (Luca 24, 49).”

Impotriva Ecumenismului, Predici

”Har, har şi iarăși har – acesta este răspunsul, singurul mântuitor, la toate câte se vor prăvăli peste noi  în scurt timp cu o forţă şi cu o viteză zdrobitoare. Adunaţi-vă în suflet provizii duhovniceşti! Niciun efort şi niciun mijloc omenesc nu pot să mai ajute pe nimeni de acum. Nicio strategie, nicio ambiție încrîncenată şi niciun calcul omenesc nu vor face faţă suferinţelor grele care ne așteaptă, nici nu ne vor netezi calea spre moarte şi Judecată… Să ne alimentăm, pe cât se poate, zilnic, prin câte o “perfuzie” pur duhovnicească.” – Cuvânt profetic al Părintelui Iachint al Putnei