Strana Ortodoxă

''Cel căruia i se pare că stă neclintit, să ia seama să nu cadă.''

Uncategorized

Părintele Antim: ”Fără de credință dreaptă, fără de păstori care mărturisesc adevărul neștirbit, fără spovedanie la un păstor care păstrează drept cuvântul adevărului, care îți dă și canon pe măsura păcatelor, nu poți să învii din moartea păcatelor, nu poți să ajungi la învierea duhovnicească. … Duhul Sfânt lucrează numai în adevăr! Hristos se identifică cu Adevărul și Adevărul este Hristos! Și atunci nu poate să mai lucreze Duhul Sfânt acolo unde acești slujitori ai altarelor propovăduiesc acest sincretism al religiilor, această unitate fără adevăr, această dragoste fără adevăr.”

Impotriva Ecumenismului

Lecția nădejdii. „Dreptatea poate fi înăbușită, poate fi îngropa­tă, însă numai pentru o vreme. Mai devreme sau mai târziu ea va învia, căci este o putere mare, vie, și nimic în lume nu o poate învinge! Nimic nu-i mai puternic decât dreptatea lui Dumnezeu… Chiar dacă nu ne va fi dat să vedem momentul plin de bucurie al triumfului drep­tății și va plăcea înaintea Domnului să ne cheme din aceas­tă viață înaintea venirii lui, nu e nici un necaz! Noi știm că acest moment este inevitabil și că, dacă nu-l vom vedea aici, pe pământ, o sa-l vedem de dincolo…” – Sfântul Vasile al Kineşmei

Sfinții Părinți

„Dacă se află în noi vreo neîncredere şi vreun gând de îndoială, să cercetăm pe întâistătător şi să-l judecăm şi, ca să zic aşa, să-l cercăm, ca nu cumva încredinţându-ne corăbierului ca unui cârmaci şi celui pătimaş ca unuia fără patimi şi mării ca portului, să ne pricinuim un naufragiu sigur. Iar după intrarea în stadionul evlaviei şi al supunerii, să nu mai judecăm pe povăţuitorul cel bun al luptei noastre în nici o privinţă, chiar dacă am vedea în el ca într-un om unele uşoare greşeli. Căci de nu, judecându-l, la nimic nu ne va folosi supunerea” – Sfântul Ioan Scărarul

Impotriva Ecumenismului

„Câtă vreme Biserica lui Hristos va dăinui, fără a-Și mânji hainele (cf. Apoc. 3: 4), răul din lume n-are nici o putere să se desăvârșească. Dar atunci când nici un drept nu va mai fi pe pământ, când oceanul răului va inunda întreaga lume, atunci va veni sfârșitul lumii; va arde și va dispărea în uitare pentru ca o lume nouă și desăvârșită să se nască și în care dreptatea să locuiască (cf. II Petru 3: 9-12)” – Profeție cutremurătoare extrasă din cartea “Cugetarile unei inimi smerite. Un document din secolul al XV-lea despre viata duhovniceasca“

Uncategorized

 Adevărate profeții ale Părintelui Iustin: ”Va veni vremea când într-adevăr nu vei avea unde să intri într-o biserică care să țină predania Părinților și rar vei găsi un epitrahil unde să-ți pleci capul… Bineînțeles că nu mai vedem noi o perioadă de strălucire a creștinismului sau alții, după noi… Prin aceste cipuri și sistem de supraveghere, se induce în sufletele oamenilor ura aceasta nețărmurită împotriva binelui și a dragostei. Să ne rugăm să nu ne părăsească puterile sufletești! Că atunci dovedești cum ești: ucenic, urmaș apostolic sau iudă