Strana Ortodoxă

''Cel căruia i se pare că stă neclintit, să ia seama să nu cadă.''

Lună: noiembrie 2022

Articole 12

Sfinții Părinți

Trufia – temei al pervertirii și abaterii de la calea dreaptă. „Mulți”, spune sfântul Isaac Sirul, „au săvârşit semne, au înviat morţi, s-au ostenit pentru întoarcerea celor rătăciţi, au făcut minuni mari, au adus pe alţii la cunoştinţa de Dum­nezeu, iar după aceea chiar ei, care dăduseră viaţă altora, au căzut în patimi spurcate şi urâcioase, s-au omorât pe sine”. Dorinţa de a vedea semne și minuni este semn al necredinţei. Semnele lui Antihrist vor rămâne străine de smeritul cugetător – Sfântul Ignatie Briancianinov