PĂRINTELE ANTIM

Un mare mărturisitor!

Spunea: „Să păstrați Dreapta Credință ca pe lumina ochilor! Nu există mântuire fără dreapta credință și lucrarea poruncilor lui Dumnezeu!” Credința dreaptă și despătimire! Pocăință și mărturisire!
„Păcătoși suntem, dar măcar să păstrăm ortodoxia! Când vom merge înaintea lui Hristos să zicem: Doamne, am păstrat ortodoxia!”
Numai Dumnezeu știe cât a plâns, cât s-a rugat, cât a postit, cât a privegheat, cât a ajutat, cât a luptat și s-a jertfit pentru credință, pentru mântuirea sa și a multora, câtă milă avea și cât se ruga pentru toată lumea, pentru întoarcerea celor rătăciți! S-a facut tuturor toate, cu mult discernământ pentru a mai scăpa de la pierzare suflete rătăcite și prinse în capcanele veacului. A iertat mult, a iertat pe toți hulitorii și prigonitorii săi. Spunea atunci când era vorbit de rău și noi, ucenicii, ne întristam din cauza asta : „Lasă-i măi să vorghească, eu îs mai rău decât spun ei… ! Dumnezeu să-i miluiască și pe ei!” Făra nicio urmă de falsitate! Smerenie curată!
Dar atunci când era vorba despre vreun compromis în cele ale credinței, când era vorba de păstrarea credinței noastre, se făcea „foc și pară”! Ardea pentru Hristos! Pentru Ortodoxie! Îi suntem recunoscători pentru toată dragostea și jertfa, lupta pentru păstrarea scumpei noastre Ortodoxii!
În vremurile acestea grele, de lepădare, de apostazie, părintele Antim a fost un far, o lumină, un stâlp al Ortodoxiei!
A păstorit cu mult discernământ! Cu rugăciunea și sfatul sf. sale a fost multora sprijin, ajutor, încurajare!
Un sfat pe care mi l-a dat într-o perioadă mai dificilă a vieții mele, când, în lupta cu patimile cădeam uneori „rănită de moarte”: „Ține-ți mintea în iad și NU DEZNADĂJDUI! Roagă-te ca vameșul care bătându-și pieptul cu pumnii striga: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului !!”

La ultima întâlnire, chiar cu câteva zile înainte de a pleca la Domnul, printre alte îndemnuri părintele a spus: „Să vă rugați! Să vă rugați! Să iasă foc! Auzi?!”
Atât ne-a mai rămas, rugăciunea!
Cum spunea și Pr. Iustin : Soluții omenești nu mai sunt!
Adevărat, numai rugăciunea și lacrimile ne vor mai putea ajuta…! Pocăința și duhul umilit!
Doamne, fie voia Ta!
Părintele Paisie Olaru spunea: Doamne, să faci cu mine ce vrai, numa’n iad să nu mă dai!

Părintele Antim pe mulți dintre ucenici ne-a născut duhovnicește, ne-a crescut, ne-a „pus pe Cale”. Acum, cu mila și ajutorul lui Dumnezeu, să păstrăm Credința dreaptă, să nu ne rătăcim! Vremurile sunt grele!
Capcanele s-au înmulțit!
Ne punem toată nădejdea în Dumnezeu, în mila Maicii Domnului la care părintele Antim avea o mare evlavie și ne îndemna să avem și noi !
În tot ce învăța sau lucra, în toate deciziile, de câte ori avea de luat o hotărâre, întotdeauna părintele era foarte atent ca totul să fie „după Sfinții Părinți”!
Nimic după păreri sau după mintea cuiva sau după alte criterii! În toate se raporta la Sfinții Părinti!
Ne îndemna să citim cât mai mult din Sfinții Părinti și Sfânta Scriptură! Și la Psaltire, zilnic !
Când era vorba de o situație grea, pentru întoarcerea celor rătăciți la credință, pentru izbăvirea de primejdii, de capcanele „sistemului” care ne vrea „întemnițați”: digitalizare, cipuire, vaccinare, parintele recomanda citirea Psaltirii.
A îndemnat și s-a rugat pentru trezirea poporului care stăruie în comuniunea cu erezia ecumenismului legiferată la sinodul din Creta 2016. Ne îndemna să ne rugăm pentru toți cei care nu au înțeles adevărul despre trădarea din Creta! „Să te rogi cu lacrimi, să te doară inima pentru toți…!”
Și să avem mare grijă, noi cei care ne-am îngrădit de erezie, căci pentru mântuire este nevoie, pe lângă dreapta credință și mărturisire, și de lucrarea faptelor bune, de despătimire, de păzirea poruncilor lui Dumnezeu.”

Dumnezeu sa-l numere cu Sfinții pe părintele Antim!
Veșnică pomenire!

(Fragment din mărturia unei ucenice a Părintelui Antim care s-a spovedit 27 de ani la Sfinția Sa)

https://t.me/stranaortodoxa