Dimineață, marți 01.02.2022 am vorbit cu Pr. Ciprian Staicu prin telefon și l-am întrebat dacă merge la Sinaxa din 10 februarie, și a spus ca pe el nu l-a anunțat nimeni. Atunci eu l-am rugat să publice un mesaj căci nici eu nu voi merge la această sinaxă dacă participă Gheron Sava Lavriotul.
Discursurile teologice ale părintelui Sava, la început după 2016, erau pe linia Adevărului Patristic, iar de la o vreme, a început să facă compromisuri, și mai nou cu iconomia ce ar putea sa o facă preoții îngrădiți de ecumenism, adică să le mai îngăduie să participe la Tainele Bisericii celor care sunt în comuniune cu ecumenismul(credința denaturată).
Iconomia sau părtășia la o învățătură falsă(erezia) intră în contradicție cu hotărârile Sinoadelor Ecumenice și cu învățăturile Sfinților Părinți. Sf. Ioan Gură de Aur spune: “dușmani ai lui Hristos nu sunt numai ereticii, ci și cei ce sunt în comuniune cu ei”. Adică, pe înțelesul omului de rând, dacă nu s-a îngrădit de învățătura denaturată pecetluită în 2016 la Sinodul din Creta, acest sfânt părinte, luminat de Duhul Sfânt, trage un semnal de alarmă, și arată că omul devine dușman al lui Hristos și nu mai este fiu al Bisericii.
Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: “nu există compromis și iconomie în chestiune de credință, de care depinde mântuirea veșnică a sufletelor oamenilor”.
Tot el spune: “dacă de dragul iconomiei, credința mântuitoare(ortodoxă) se amestecă cu credința mincinoasă(erezia), acest soi de așa-zisă iconomie este totală despărțire de Dumnezeu, și nu unire”.
Sfântul Marcu al Efesului spune: ”chestiunile credinței ortodoxe nu admit iconomia: niciodată nu s-au îndreptat cele bisericești prin soluții de mijloc”.
Dacă vrem să ne mântuim, Hristos care este Adevărul și Viața, nu ne îngăduie să facem concesii și iconomie. Sfinții Mărturisitori și miile de mucenici la fel ne avertizează, căci ei și-au vărsat și sângele pentru Adevăr.
Eu personal, nu vreau să devin dușmanul lui Hristos, și am vorbit în repetate rânduri cu părinți din zona Neamțului și le-am zis: iconomia nu ajută la zidirea sufletelor, ci îi vatămă și pe cei râvnitori în cele ale credinței. Toți creștinii ortodocși din țara noastră și nu numai, dacă au fost la Biserică participând la Tainele ei, știu ce înseamnă Sf. Liturghie, Sf. Maslu, Taina Sf. Botez, Taina Cununiei, etc. Tu, ca preot, nu-l ajuți pe cel ce este în credința falsă, dacă-i îngădui să participe la Sf. Liturghie și celelalte Taine, gândind că în felul acesta se va convinge și va părăsi rătăcirea, ci gândesc că mai bine este să fie chemat la dialog(cateheză) între tine și el, și dacă l-ai convins, ai câștigat un suflet, și după aceea poate să intre în comuniune cu cei binecredincioși.
La fel, în repetate rânduri, le-am spus acelor părinți, că nu participarea la multe sinaxe care apoi rămân vorbe fără aplicare, nu ne ajută nici pe noi, nici pe creștini, ci numai acele sinaxe care se fac in Duhul Adevărului și în învățătura Sfinților Părinți, iar preoții participanți, gândindu-se serios la mântuirea proprie și a sufletelor încredințate, să transpună în practică hotărârile luate acolo.
Sinaxele ce vor mai fi, dacă participanții la ele vor păstra cu sfințenie acrivia și învățăturile Sfinților Părinți, voi fi și eu de acord întru totul și voi rămâne în comuniune cu aceștia.
Mulți fii duhovnicești de-ai mei, prin participarea la Sf. Liturghie și alte Taine, intră în comuniune cu unii părinți din zonă îngrădiți de ecumenism, dar care nu totdeauna au ținut cont întru totul de acrivia Sfinților Părinți. De aceea îi îndemn pe toți creștinii ortodocși îngrădiți de ecumenism și fac referire și la fiii mei duhovnicești, că trebuie să fie cu mare atenție pentru sufletul propriu, mai ales în aceste vremuri tulburi și confuze, cu cine intră în comuniune de rugăciune.
Pentru fiecare suflet S-a răstignit Hristos, și eu ca preot voi da socoteală de toate acele suflete, dacă nu le-am îndemnat și arătat calea dreaptă spre mântuire și veșnicie.
În încheiere, implor milostivirea lui Dumnezeu ca prin mijlocirile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, a tuturor sfinților mărturisitori din toate timpurile și a milioanelor de mucenici care au pecetluit credința dreaptă prin sângele lor, să ne lumineze pe toți, ca să rămânem adevărați fii ai Bisericii Luptătoare, și în final să aflăm milă de la Hristos Mântuitorul nostru, în Ziua Judecății. Amin.

Publicitate