STRANA ORTODOXA

''Cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă.''(Corinteni 1 10 )