Aceasta este Crucea noastră !
Aceasta-i Crucea lui Hristos !
Coarnele sunt salutarea voastră ,
Noi suntem sus, voi mergeţi jos !
 
Cinstire, mărturisitori, CINSTIRE !
Voi, paşnici luptători, ONOARE !
Treziţi pe fraţi din amorţire,
Numai o dată doar se moare !
 
Fricoşii nu se mântuiesc !
Vom da răspuns curând, curând…
Ne pângăresc ereticii, ne pângăresc,
Noi fluturăm batistele râzând…
 
 
 
Paraschiva Rădoi