PIDALIONUL ORIGINAL – Cârma Corabiei Soborniceștii și Apostoleștii Biserici a Ortodocșilor, adică toate Sfintele Canoane ale Sfinților Apostoli, ale Sfintelor Sinoade Ecumenice și ale Sfinților Părinți

PREDOSLOVIE LA EDIŢIA DE FAŢĂ

          ”Aşa cum în sec XVII această carte era un lucru foarte rar, şi de prea mult folos duhovnicesc pentru naţia română, după cum ne mărturiseşte autorul lucrării din acea vreme, tot aşa şi în zilele noastre ea a devenit un lucru tot mai rar şi greu de găsit pentru cei ce vor să vieţuiască cât mai drept, şi după poruncile lui Hristos.
Văzând mulţimea ereziilor şi învăţăturilor greşite din vremea de azi care încearcă pe
toate căile, şi cu toate mijloacele, să denatureze „Adevărul Dumnezeiesc”, şi să tulbure
„Biserica lui Hristos”, abătându-o de la calea cea dreaptă, şi îndemnaţi fiind de râvna şi dragostea propovăduirii dreptei credinţe, cu ajutorul lui Dumnezeu şi la îndemnul
Părintelui Stareţ „Iustin” am transliterat această „Culegere de Canoane” din limba
română cu caractere chirilice în limba română cu caractere latine, după exemplarul
original tipărit la Mânăstirea Neamţ la anul 1844. Având în vedere importanţa lucrării, cât şi limba românească veche în care a fost scrisă, am ales calea reproducerii integrale, fără să operez modificări sau corecturi, dorind ca această carte să fie un document mărturie despre frumoasa şi duhovniceasca limbă românească care s-a pierdut. Las cititorului să facă diferenţa.
Şi aşa cum în acea vreme cartea a avut mulţi neprieteni care au încercat să împiedice tipărirea ei, tot aşa şi acum, ea are mulţi neprieteni care încearcă să împiedice reeditarea şi tipărirea ei. Noi însă le răspundem cu aceleaşi cuvine ale autorului: „Adică este Biserica învăţătoare şi propovăduitoarea luminii sau nu? Este ea un organism social sau nu? Unde se aplică proorocescul cuvânt: Lumină sunt poruncile Tale pe pământ. Lumină cărărilor mele este Legea Ta. Şi arătarea cuvintelor Tale luminează şi înţelepţeşte pe prunci”. Afară de acestea şi Sfântul Chiril al Alexandriei zice: „Să auzim dar toţi câţi ne lenevim la citirea Scripturilor câtă vătămare suferim şi câtă sărăcie, că nu putem începe vreo vieţuire cândva, cei ce nu ştim legile acelea după care trebuie a vieţui”. Şi cu adevărat, cât ar fi de nepotrivit clerului care ar trebui să cârmuiască pe acei ce li s-au încredinţat spre a-i păstori la apa odihnei, şi a-i povăţui către mântuire şi Împărăţia lui Dumnezeu, ca legiuirile sau canoanele Bisericeşti a le fi cu totul neştiute! Ba încă ceea ce ar fi şi mai rău, când am voi să împiedicăm pe cei ce ar voi a le ştii, ascunzând lumina sub obroc. Deci, cu ajutorul lui Dumnezeu această carte vede din nou lumina tiparului, într-o ediţie la care s-au adăugat imaginile existente în original şi un index, pentru a înlesni cititorului o mai bună căutare a canonanelor. Prin această culegere de canoane dorim să venim în întâmpinarea tuturor celor care caută cu adevărat, să ducă un mod de viaţă creştin, şi să practice o credinţă curată şi ortodoxă.”

 (2006 Aprilie10, În sfânta Mânăstire Petru Vodă
Teodosie monahul)

PID 5.JPG

 

Cititi Pidalionul original – 1841 aici:  pidalion-original-1841

 

Reclame

Un gând despre „PIDALIONUL ORIGINAL – Cârma Corabiei Soborniceștii și Apostoleștii Biserici a Ortodocșilor, adică toate Sfintele Canoane ale Sfinților Apostoli, ale Sfintelor Sinoade Ecumenice și ale Sfinților Părinți

Comentariile nu închise.

Blog la WordPress.com.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat asta: